Tannbro

Tannbro i Bergen

Tannerstatning med broer

Hvis en eller flere tenner mangler, kan disse erstattes med en tannbro. Det forutsetter at det er nabotenner som broen kan festes til. Festetennene tilslipes på samme måte som ved en krone og følger for øvrig samme prosedyre. En bro er et godt alternativ ved erstatning av tapte tenner og gir normalt ingen problemer.

En tannbro settes fast i munnen av tannlegen, og er ment å være en permanent tannerstatning. Dersom du mot formodning kjenner at en bro er løs, bør du snakke med tannlegen din så snart som mulig, slik at broen kan bli limt på nytt.

BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Bergen

Bestill time for undersøkelse på et tidspunkt som passer deg.

Bestill time