image

Nye tenner med tannimplantater

Dersom du mangler én eller flere tenner, kan de erstattes med tannimplantater. De både oppfører seg og ser ut tilnærmet naturlige tenner. Innsetting av tannimplantat er en trygg og veldokumentert behandling og resultatet oppleves stabilt og komfortabelt.

Hos Tannfeen jobber det tannleger som har lang erfaring med implantatbehandling. Ta kontakt med oss, hør om behandlingen og om implantat kan være noe for deg.

Når kan det være aktuelt med tannimplantater?

Tannimplantater kan være nødvendig etter tap av tenner som følge av en ulykke, skader, tannråte eller tannhelsesykdom slik som periodontitt. Et tannimplantat kan også være aktuelt i tilfeller der én tann mangler.  

I utgangspunktet kan alle få erstattet tenner med tannimplantat, så alder er ikke noen hindring. Men vær obs på at sykdommer og medisinbruk kan gjøre at pasienter bør velge andre løsninger for manglende tenner. Nedre aldersgrense for implantat er 18 år.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat består av en skrue av titan som settes i kjevebeinet og som vokser sammen med det. Tannprotesen består av tre hoveddeler: 

En liten titanfixtur, som ligner på en tannrot, blir implantert i kjevebenet. Til denne fixturen festes et lite bindeledd, kalt distanse, som stikker opp gjennom tannkjøttet. Tannimplantatet vil etterhvert gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for en ny krone eller bro.

Til slutt festes en tannkrone av keramikk eller porselen til distansen, og denne gir et svært naturtro utseende. Dersom det er tilstrekkelig med beinvev tilgjengelig for å støtte implantatet, kan det brukes til å erstatte alt fra en enkelt tapt tann til å rehabilitere helt tannløse kjever. Tannimplantatet vil etterhvert gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for ny krone eller bro.

Innsetting av tannimplantater kan utføres i både overkjeven og underkjeven.  

Hvilke fordeler har tannimplantater?

Tap av tenner kan ikke bare påvirke bittfunksjonen, men også redusere livskvaliteten betydelig. Tidligere var den eneste løsningen løse proteser, altså gebiss, men i dag kan moderne og naturtro tannimplantater brukes til å erstatte en eller flere tapte tenner. Det gir deg muligheten til å smile, prate og spise med trygghet.

Fordelen med tannimplantater er at de gir en permanent løsning som fungerer nesten som naturlige tenner. Behandlingen gir fremragende funksjonelle og estetiske resultater uten å påvirke nabotennene negativt.

Erstatter én tann eller flere tenner

Tannimplantater kan brukes ved tre ulike tilfeller: 

  • Ofte velges et tannimplantat i stedet for en tannbro når én tann skal erstattes. Grunnen er at du unngår nedsliping av nabotennene som må gjøres for å skaffe feste til tannbroen. På den måten får altså dine egne tenner være i fred, noe som på sikt er bedre for tannhelsen.
  • Implantatbehandling kan benyttes for å erstatte flere tenner. Da vil tannlegen operere inn to eller flere tannimplantater og så feste en tannbro på dem.
  • Implantater kan også erstatte alle tenner i kjeven og bli et feste for en stor tannbro eller helprotese.

Hvordan foregår tannimplantatbehandling?

Hos Tannfeens klinikker vil første steg i behandlingen hos tannlegen være en konsultasjon. Formålet er å avdekke tannkjøttsbetennelse eller andre bakterier og sykdommer som kan påvirke behandlingen. 

Dersom du har god tannhelse, kan tannlegen sette inn implantatet. Etter seks til åtte uker skal implantatet naturlig ha vokst seg sammen med benet. I noen tilfeller kan ikke toppkonstruksjonen lages før om seks måneder. Da tar tannlegen et avtrykk av kjeven din og legger til rette for at tannkronen skal passe perfekt. 

Når kronen er ferdigprodusert, noe som normalt tar i underkant av to uker, plasseres den på plass hos tannlegen. Resultatet er en tann som ser og fungerer tilnærmet som en naturlig tann.

Hvor lang tid tar en tannimplantatbehandling?

Fra første konsultasjon til behandlingen er gjennomført tar det vanligvis rundt 2 måneder. Det forutsetter at pasienten har god tannhelse og at det ikke foreligger bakterielle sykdommer eller andre utfordringer. Er det noen utfordringer, vil det minst ta 6 måneder eller mer. 

ising i tennene

Når bør jeg velge en annen løsning enn implantater?

Tannimplantatbehandling bør vurderes nøye sammen med en tannlege, for det er ikke bestandig denne typen behandling er best. 

Ved dårlig munnhygiene og tannkjøttsykdommer, bør du få behandling for disse tilstandene før du kan sette i gang med implantater.

Har du periodontitt, vil tannerstatningene ha dårligere prognose enn hos andre pasienter. Komplikasjoner kan oppstå dersom det er manglende benmasse i kjeven og dermed ikke optimalt feste for implantater. 

Røyker du, vil tilhelingsprosessen gå mye saktere. Så stump helst røyken før du setter inn implantatet. 

Ved tanngnissing kan implantatene få brudd og skader, men tannlegen kan lage bittskinner som vil hjelpe veldig.

Ikke utsett behandling med implantater

Unngå å vente for lenge med å erstatte manglende tenner.  Ikke bare vil du få redusert livskvalitet med tomrom i tanngarden. Du kan også få bittproblemer. Så oppsøk gjerne tannlegen dersom du mister en tann. 

Hvis flere tenner mangler på samme side av kjeven, kan tennene i den motsatte kjeven synke eller heves (overerupsjon). Dette kan skape problemer med sambitt, hvor kontakten mellom over- og underkjevens tenner blir feil.

Kjevebenet der den tapte tannen satt, kan også trekke seg tilbake over tid. Dette kan gjøre det vanskeligere å plassere en erstatning i fremtiden, og det kan til og med kreve erstatning av beinvev før en implantatbehandling kan gjennomføres.

Hva er prisen på tannimplantat?

Sammenlignet med bro og protese, koster tannimplantater mer. Prisen for implantatbehandling hos Tannfeen, vil variere mellom de ulike klinikkene våre.

Et tannimplantat varer hele livet ut dersom det blir godt ivaretatt. Det er også viktig å gå fast til tannlege eller tannpleier minst én gang i året for å ivareta tannimplantatene. 

I noen tilfeller kan du få støtte fra Helfo ved implantatbehandling. For å få refusjon, må implantatbehandlingen utføres hos en autorisert oralkirurg eller spesialist i periodonti. Noen av tannfeens klinikker samarbeider med slike spesialister. 

Kontakt oss

    image