image

Tannregulering for voksne

Mange voksne ønsker seg et smil med rettere tenner, men er redd for å måtte gå gjennom en lang periode med synlig tannregulering. Heldigvis finnes det andre og mer komfortable løsninger for tannoppretting.

Hvilke typer tannregulering finnes?

Vi i Tannfeen tilbyr to ulike former for usynlig tannregulering. Hos oss kan du velge mellom usynlige skinner eller plater – eller du kan velge en regulering hvor tannreguleringen plasseres på baksiden av tennene.

Usynlig tannregulering - Invisalign

Behandlingen med skinne eller plate er en ny metode for å få rettere tenner uten klosser og tråder. Her bruker vi produkter fra Invisalign og moderne 3D-teknologi for å lage perfekte plater eller skinner til hver enkelt pasient. 

Skinnene bruker du enkelt gjennom dagen, og tar disse ut når du skal spise eller pusse tennene. Skinnene er laget i et gjennomsiktig materiale og er både enkle å ta ut og er praktisk talt usynlige.

Omtrent hver 6.-8. uke sjekker du fremdriften hos tannlegen din og får ditt neste sett med skinner

Incognito tannregulering

Den beste løsningen for noen av pasientene våre er å montere en tannregulering på baksiden av tennene. Dette kalles Incognito. 

Ettersom tennenes bakside har en mindre overflate og ofte en mer komplisert form enn forsiden, støper vi egne fester tilpasset dine tenner.

Denne metoden gjør at tannreguleringen blir helt usynlig i overkjeven, og nesten helt usynlig i underkjeven. Denne løsningen er derfor svært populær blant voksne pasienter som ikke ønsker at deres tannregulering skal synes.

Tannregulering på en trygg måte

Tannfeen er sertifisert på både metodene for Invisalign med plater og skinner – og Incognito regulering montert på baksiden av tennene. Våre tannleger som utfører oppgaver innen fagfeltet tannregulering er alle spesialister i kjeveortopedi.

Tannregulering til voksne med refusjon fra Helfo

For de fleste voksne gjelder det at de selv må dekke utgiftene til tannregulering. Likevel kan det være nyttig å vite at det finnes tilstander og tilfeller hvor også voksne kan få dekket hele eller deler av tannbehandlingen gjennom Helfo.

Du kan ha rett til stønad til tannregulering fra Helfo dersom

  • du har mistet tenner som følge av tannkjøttbetennelse
  • du har et medfødt manglende tannanlegg (tannagenesi)
  • tannskader har skjedd av en godkjent yrkesskade
  • skader på tennene har skjedd i en ulykke

Det er tannlegen som må vurdere om din situasjon tilsier at du har krav på økonomisk bistand i forbindelse med tannreguleringsbehandlingen.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få dekket tannregulering?
I noen tilfeller kan voksne få støtte til tannreguleringsbehandling. Dette kan tannlegen din gi deg mer informasjon om etter en konsultasjon. 
Hva koster tannregulering for voksne?
Prisen på en tannregulering for voksne spenner fra 10 000 kr til 100 000 kr. Omfanget og valg av behandlingsform påvirker prisen. Bestill gjerne en konsultasjonstime, så får du et forslag til behandlingsform og pris før du eventuelt bestemmer deg for å gå videre med behandlingen.

Hva koster usynlig tannregulering?
Omfanget av behandlingen du har behov for, om du trenger behandling i én eller begge kjever vil påvirke kostnaden. Usynlig tannregulering for voksne koster alt fra 15 000 til 100 000 kr.

Hva koster Incognito tannregulering?
Prisen på Incognito tannregulering spenner fra 20 000 kr til 100 000 kr. Gjennom en konsultasjonstime kan vi estimere hva ditt behandlingsløp med tannregulering vil koste.
Kan jeg få rette tenner uten tannregulering?
Ja, du kan oppnå et resultat med rettere tenner uten at du må bruke en tradisjonell tannregulering. Hos Tannfeen kan du velge mellom usynlige skinner eller du kan velge en regulering hvor tannreguleringen plasseres på baksiden av tennene. 
Hva er øvre aldersgrense for tannregulering?
Det finnes ikke en øvre aldersgrense for å gjennomgå en tannreguleringsbehandling. Tenner kan beveges hele livet.

Kontakt oss

    image