Når får man refusjon fra HELFO til tannbehandling?

Hovedregelen sier at personer over 26 år må dekke egen tannlegebehandling, men det finnes 15 unntak for tilstander eller tilfeller hvor du kan ha rett på refusjon fra HELFO. 

image

Refusjon fra HELFO krever diagnose fra tannlege 

For å kunne få refusjon fra HELFO må du først ha en vurdering fra en tannlege som kan bekrefte at din medisinske tilstand bør vurderes til refusjon. Det holder ikke at du selv som pasient antar at du har en av tilstandene som kan gi refusjon. Tannfeens tannleger hjelper deg gjerne med å vurdere om din tannhelseutfordring kan dekkes gjennom refusjon fra HELFO. 

Refusjonssøknader til tannlegebehandling går gjennom HELFO og er ikke en søknad som gjøres gjennom NAV. Vi kan gjerne hjelpe deg med søknaden din om du har behov for det.  

Hvilke tannproblemer kan gi trygderefusjon? 

Når vi lager en tannprotese, tar vi først en avstøpning av munnen din. Det er denne avstøpningen vi Refusjonsordningen til HELFO er en stønadsordning som dekker hele eller deler av medisinsk nødvendig tannbehandling. De aller fleste voksne må dekke sine egne tannlegeutgifter. Dersom du faller inn i en av følgende grupper kan du ha rett til refusjon. Husk at diagnostisering må gjennomføres av en tannlege.  

 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig 
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og medfødte tilstander (anomalier) i munn og kjeve
 • Alvorlig tannkjøttbetennelse (Periodontitt)
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittavvik (Bittanomalier)
 • Tap av tenner grunnet tanngnissing eller erosjon (Patologisk tap av tannsubstans)
 • Munntørrhet (Hyposalivasjon)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Dekker refusjonen hele tannbehandlingen? 

Refusjonen fra HELFO regnes ut etter prisene til den offentlige tannhelsetjenesten. Det kan tilkomme en egenandel i tillegg til det som dekkes gjennom refusjon. Dette kan vi i Tannfeen gjerne gjøre et prisoverslag på før vi setter i gang behandlingen.

Du kan også ha rett til refusjon for tannregulering

Tannlege med direkte oppgjør mot HELFO

Hos Tannfeen må du kun betale det som utgjør din eventuelle egenandel. Vi stiller kravet til HELFO om den delen refusjonsordningen dekker for deg.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få refusjon fra HELFO for tannbehandling hos Tannfeen?
Våre tannbehandlere hjelper deg gjerne med å vurdere om din tannhelseutfordring kan dekkes gjennom refusjon fra HELFO. Hovedregelen sier at personer over 26 år må dekke egen tannlegebehandling, men det finnes unntak.

Kontakt oss

  image