Tjenester

Allmenn behandling

Allmenntannleger er din primærtannlege som tar seg av rutinebehandlinger, kontroller og veiledning om din tannhelse. Med mindre du er henvist til klinikken for spesielle behandlinger, vil en av våre allmenntannleger være din første kontaktperson. Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov, og sammen med deg legges en behandlingsplan med antatte kostnader.

Tannlegeskrekk

Det er viktig at du snakker med oss om din tannlegeskrekk fordi det er den beste forutsetningen for at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte. For oss er det svært viktig at du føler deg trygg, og vi gjør alt vi kan for å ta vare på hver enkelt. Hos oss blir du møtt med empati og behandlingen foregår i en behagelig og uformell atmosfære. Vi opplever daglig pasienter med tannlegeskrekk og de aller, aller fleste kommer tilbake for å få mer behandling!

Spesialistbehandlinger

Mange av de behandlinger vi kan tilby, er avanserte og med krav til spesialkompetanse.

Estetisk tannbehandling

Noen kunder ønsker hjelp til estetiske forbedringer av misfargede, skjeve eller skadede tenner. Vi gir råd om dette, og utfører behandlinger innenfor faglig aksepterte rammer.

Ansikts- og kjevesmerter

En del pasienter er plaget av smerter i ansikt og kjeveledd, smerter som ikke er relatert til tennene. Foruten selve kjeveleddet har smertene ofte sitt utspring i musklene i ansikt, hals og nakkeområdet. Det kan være vanskelig og tidkrevende å diagnostisere hvor plagene kommer fra. Det er derfor ofte nødvendig med flere spesialister i utredningen av slike lidelser.

Implantater

Behandling med tannimplantater er en trygg og veldokumentert behandling. De mange pasienter som tidligere var henvist til avtakbare proteseløsninger, kan i de fleste tilfeller tilbys fastsittende tannerstatninger. I korthet går slik behandling ut på å installere skruer fremstilt av titan i kjevebenet i de tannløse områder. Senere fremstilles kroner eller broer på implantatene. Behandlingen er tidkrevende og vil ofte strekke seg over en periode på opp til et år.

Les mer

Rotfylling

Alle som har hatt tannpine, har forstått at det er en nerve i tannen. Hvis et hull i tannen er så dypt at tannråten når nerven, vil bakterier føre til betennelse og normalt smerter. Det er da nødvendig å fjerne det vevet som er inne i tannen og erstatte dette med en rotfylling. Behandlingen kan være tidkrevende, og ofte kreves det mikroskop for å lokalisere rotkanalene. Det kan være påkrevet med flere tannlegebesøk hvis betennelsen i tannen er gjenstridig. I kompliserte tilfeller utføres slike behandlinger hos oss av tannleger med spesialistutdannelse.

Les mer

Røntgen

Vanlig tannrøntgen er ikke alltid tilstrekkelig for å stille diagnoser. Også i planleggingen av større arbeider vil et oversiktsbilde av kjever og tenner være påkrevet. Slikt utstyr er tilgjengelig hos oss.

Oral- og kjevekirurgi

Av og til står vi ovenfor tilstander som krever kirurgiske inngrep. Det kan være plagsomme visdomstenner som ikke kan fjernes uten operasjon, infeksjoner på tenner eller omkringliggende vev, forskjellige typer svulster og operative inngrep i forbindelse med tannregulering. Også implantatoperasjoner hører med til kirurgens oppgaver.

Les mer

Visdomstenner

Vi gjør alt vi kan for å bevare alle tennene – også visdomstennene. Men av og til har visdomstennene en beliggenhet som gjør at det blir betennelse i tannkjøttet rundt tannen. Det kan gi hevelse og være svært smertefullt. Andre årsaker til at de må fjernes kan være plassmangel eller feil posisjon. Det er også vanlig med hull i visdomstennene. Våre spesialister har lang erfaring i fjerning av visdomstenner. Vi legger vekt på at du skal ha minst mulig ubehag ved inngrepet.

Les mer

Kroner

Er en tann så ødelagt at den ikke kan repareres med en vanlig tannfylling, vil løsningen være å fremstille en tannkrone. Det er da nødvendig å til slipe tannen for dette, og en avstøpning gjøres. Forutsatt et godt resultat festes kronen ved neste besøk. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å rotfylle tannen og fremstille en rotstift for å få tilstrekkelig feste.

Les mer

Broer

Hvis en eller flere tenner mangler, kan disse erstattes med en bro. Det forutsetter at det er nabotenner som broen kan festes til. Festetennene tilslipes på samme måte som ved en krone og følger for øvrig samme prosedyre. En bro er et godt alternativ ved erstatning av tapte tenner og gir normalt ingen problemer.

Les mer

Tannkjøttsykdommer

Tannkjøttsykdommer er som kjent for de fleste en vanlig forekommende sykdom. De fleste tenner som går tapt, skyldes sykdommen periodontitt, også kjent som pyrrea. Sykdommen utvikler seg over tid, og ofte er ikke pasienten klar over dette før tilstanden har kommet så langt at tennene løsner og til slutt faller ut. Det er derfor viktig å forebygge sykdommen. Renhold er første bud for å holde bakteriebelegg og tannstein borte, og gjennom det forhindre at benet rundt tannen nedbrytes. Kontroll av tannkjøttet inngår som en viktig del ved rutineinnkallelser. Våre faste pasienter innkalles til slike kontroller hver 6. eller 12. måned, avhengig av behov. I mange tilfeller gjøres disse kontroller av våre tannpleiere.

Ved mer avansert forløp av sykdommen vil behandling av spesialist være påkrevet. Hver enkelt behandling vil bli lagt opp etter sykdommens aggressivitet og ikke sjelden benyttes mikrobiologisk diagnostikk og antibiotika. Mer sjelden vil kirurgiske inngrep måtte gjøres for å holde sykdommen i sjakk. I tillegg utføres regenerasjonsbehandling for å bygge opp nytt tannfeste og forskjellige former for tannkjøttsplastikker. Behandling av sykdommen kronisk marginal periodontitt vil etter gjeldene regelverk gi rett til refusjon fra HELFO. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk.

Tannregulering

Vår spesialist i kjeveortopedi utfører tannregulering på både barn og voksne. Vi tilbyr i tillegg til standard regulering også estetisk regulering med keramiske brackets eller ”usynlig” regulering på innsiden av tennene.

Les mer

BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Sarpsborg

Bestill time for undersøkelse på et tidspunkt som passer deg.

Bestill time