Oral- og kjevekirurgi

Oral- og kjevekirurgi

Av og til står vi overfor tilstander som krever kirurgiske inngrep. Det kan være vanskelige visdomstenner, infeksjoner på tenner eller omkringliggende vev, operative inngrep i forbindelse med tannregulering eller implantatoperasjoner.

Våre spesialister har lang og bred erfaring, og med pasienten i fokus gjør vi vårt ytterste for å gi våre pasienter en god, smertefri og trygg opplevelse. 

Vi har kort ventetid og kveldsåpent.